Themafonds Surinaams Erfgoed

Steun de restauratie van gebouwd erfgoed in Suriname

Op initiatief van Stadsherstel Amsterdam en Stadsherstel Suriname start het Prins Bernhard Cultuurfonds een speciaal fonds voor restauratieprojecten van historische panden in Suriname. 

Met uw gift komt het herstel gebouwd Surinaams erfgoed nog sneller van de grond. Doneer nu!

NB: Bent u voornemens een donatie van € 500 of meer te doen? Dan verzoeken wij u vriendelijk deze direct over te maken naar rekeningnummer NL32INGB0000333318 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds o.v.v. Themafonds Surinaams Erfgoed. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging.

Noodzaak herstel Surinaams erfgoed

Suriname kent veel bedreigde monumentale panden die in slechte staat verkeren. Financiële steun is hard nodig om panden aan te kopen en te restaureren. Door de slechte economische omstandigheden is de hulp van het Surinaamse bedrijfsleven en particulieren beperkt. Drie partijen brengen elk hun specifieke expertise in die de opmaat moet worden om gebouwd Surinaams erfgoed te redden.

Nederlandse formule om panden te redden in Suriname

Stadsherstel Amsterdam redt al ruim 60 jaar monumenten en beeldbepalende panden door deze zorgvuldig te restaureren en hierna een passende bestemming te geven en te verhuren. Deze kennis wordt gedeeld met Stadsherstel Suriname.

Stadsherstel Suriname heeft het doel om de unieke gebouwen van Suriname te behouden en richt zich op monumenten, maar ook karakteristieke historische gebouwen (zonder monumentenstatus) die beeldondersteunend zijn in de oude binnenstad. Vier panden zijn zo al gered en gerestaureerd in Paramaribo.

Startbedrag verdubbelen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ruim 75 jaar ervaring met fondsenwerving en het activeren van verschillende schenkers en brengt een startbedrag van € 50.000 in voor het nieuwe fonds. Het Cultuurfonds ondersteunt al jaren restauraties van bijzondere gebouwen van erfgoed met een gedeeld Nederlands verleden in het buitenland.

Onlangs steunde het fonds met € 10.000 de restauratie van een kerkorgel in de Lutherse kerk in Paramaribo. In 2012 werd de restauratie van Huize Berkenveld (Julianastraat 56 in Paramaribo) met € 10.000 ondersteund. Binnenkort wordt begonnen met de noodzakelijke restauratie van het pand Prinsessestraat 47 in Paramaribo.

Samen gaan de drie partijen zich inzetten om het startbedrag binnen vijf jaar te laten verdubbelen met schenkingen aan herstelprojecten om zo diverse monumenten in Suriname te ondersteunen. 

Read more Read less
View all

Create your fundraising page or join a team with friends, co-workers, your sports team or class mates. Take a look at these inspiring examples.

View all
€ 100

NAtasha Knopprl Art Galleries

03-12-2019 | 06:27 Mijn feitelijke donaties zijn mijn initiatief nl twee bewustwordingscampagnes tbv het behoud van Surinaams erfgoed , de Benedictio II en Benedictio III in 2017 en 2018 alsook het boek “ De magie van authentieke parels” waaruit nu op diverse scholen uit gedoceerd wordt . Ik hoop dat een ieder ongeacht leeftijd en nationaliteit de waarde en schoonheid van het Surinaamse houten huis zal begrijpen en koesteren en zal bijdragen aan haar voortbestaan., op wat voor manier dan ook .